Javna raspravaJučer je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra održana javna rasprava o nacrtu „Odluke o plaćanju naknade za prekomjernu uporabu lokalnih prometnica u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica“. Govoreći u svojim izlaganjima o da sada urađenom i upoznavajući okupljene sa nacrtom i sa značajem donošenja odluke predsjednik osmočlanog Povjerenstva za izradu prijedloga odluke Predrag Smoljan i načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić napravili su mali uvod nakon kojega je uslijedila rasprava.

Više...

Pozivamo Vas na javnu raspravu na kojoj će se raspravljati o NACRTU „Odluke o plaćanju naknade za prekomjernu uporabu lokalnih prometnica u naseljim Međugorje, Bijakovići i Vionica“ koja će se održati 12.02.2013.god. (utorak) u maloj dvorani KIC-a Čitluk, sa početkom u 13 sati. Općina Čitluk je pokrenula postupak donošenja „ODLUKE o plaćanju naknade za prekomjernu uporabu lokalnih prometnica u naseljima Međugorje i Bijakovići“ . Imajući u vidu važnost a i složenost postupka donošenja ovakve odluke načelnik je imenovao povjerenstvo za izradu prijedloga ODLUKE koje je nakon višemjesečnog rada

Više...

Danas je u Bijakovićima organizirana vrlo korisna akcija sakupljanja starog papira i kartona  koja ima edukativno, ekološko i ekonomsko značenje. Tu lijepu i vrlo korisnu akciju organiziralo je Vijeće učenika s ekološkom sekcijom i nastavnicima Osnovne škole Bijakovići u suradnji s G-tourom iz Međugorja,  Dječjim časopisom Cvrčak i tvrtkom Duga d.o.o. iz Biograca koja se bavi sakupljanjem i recikliranjem starog

Više...

Korisni Linkovi