Donacija kanta u groblju BrzomeljNa zahtjev Odbora za groblje Brzomelj, odnosno Vijeća mjesne zajednice Bijakovići, dana 20.06.2023 je JP Broćanac d.o.o. dostavio u groblje Brzomelj 3 kante za otpatke, čime je groblje bogatije dodatnom urbanom opremom.

Kante su donacija JP Broćanac d.o.o. Čitluk.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti direktoru JP Broćanac d.o.o. Željku Dugandžiću i Bošku Eriću na angažmanu u nabavci i dostavi istih.

Napominjemo još kako je Odbor za groblje početkom mjeseca svibnja nabavio 4 klupe za parter groblja koje su plaćene iz naknade za održavanje groblja Brzomelj!

Vijeće MZ Bijakovići

Korisni Linkovi