Vijeće mjesne zajednice Bijakovići na 9. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2014. godine donijelo je odluku o nabavci osnovnih sredstava za održavanje groblja "BRZOMELJ".

Određeno je da godišnja naknada za održavanja groblje iznosi 20,00 KM po obitelji ukopnika u groblju. Prikupljanje novca vršit će se godišnje na blagdan Duhova, evidentirat će se posebno, te će se spisak platiša i dužnika objaviti javno na oglasnoj ploči na groblju i na web stranici mjesne zajednice. Prikupljena sredstva će se koristiti namjenski za navedenu svrhu. Odluku možete preuzeti OVDJE

Korisni Linkovi