Danas je u Bijakovićima organizirana vrlo korisna akcija sakupljanja starog papira i kartona  koja ima edukativno, ekološko i ekonomsko značenje. Tu lijepu i vrlo korisnu akciju organiziralo je Vijeće učenika s ekološkom sekcijom i nastavnicima Osnovne škole Bijakovići u suradnji s G-tourom iz Međugorja,  Dječjim časopisom Cvrčak i tvrtkom Duga d.o.o. iz Biograca koja se bavi sakupljanjem i recikliranjem starog

Više...

Korisni Linkovi